Rekrutacja 5, 6, 7 latków w r. szk. 2016/2017

INTERNETOWY ADRES  SYSTEMU REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I SZÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (DLA RODZICÓW)
 • Rodzice dzieci urodzonych w 2011r. oraz 2010r. mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji
  poprzez stronę internetową:

  przedszkola.edukacja-warszawa.pl


 • Rodzice dzieci urodzonych w latach 2010-2009 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji
  poprzez stronę internetową:

  podstawowe.edukacja-warszawa.pl

Harmonogram rekrutacji w Szkole Podstawowej Nr 25 im. KEN (rok szkolny 2016/2017)

22 lutego 2016r.
wizyta dzieci z przedszkola Nr 47 na zajęciach edukacyjnych w klasach pierwszych – „Od zabawy do nauki” 

Pierwsze spotkanie: 24 lutego 2016r.
o godz. 16.30

W ramach I spotkania:

 • Część artystyczna przygotowana przez uczniów sześcioletnich - przedstawienie
 • Gotowość szkolna - prezentacja multimedialna z komentarzem
 • Główne założenia podstawy programowej - prezentacja multimedialna z komentarzem

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Drugie spotkanie: 2 marca 2016r.
o godz. 16.30

W ramach II spotkania:

 • Oferta szkoły dla dziecka 6, 7-letniego w zakresie:

       - edukacyjnym,

       - wspomagania,

       - opiekuńczym.

Foldery o szkole i jej ofercie oraz  prezentacja multimedialna
z komentarzem.

 • Dostosowanie warunków do potrzeb dziecka również sześcioletniego (sala lekcyjna, świetlica, szatnia,
  łazienki, plac zabaw).

Prezentacja multimedialna dotycząca placówki, zwiedzanie szkoły, zajęcia świetlicowe dla przyszłych uczniów.

15 marca 2016r. –  Dzień otwarty godz. 8.00-12.00

 

 
OK_siec_szkol_podstawowych.pdf
Zasady_przyj_do_klasy_I_2016_17.pdf
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.pdf
Kryteria rekrutacji.pdf
Arkusz Czy moje dziecko może zostać uczniem.pdf Arkusz obserwacji dla rodzica
Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.pdf
Kryteria_rekrutacji_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych.pdf
harmonogram_dla_rodzicow_kl_I.pdf
Strona główna
Aktualności
Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Rodzice
Logopedyczne A B C
Projekt "Moje miasto bez elektrośmieci"
Rekrutacja 5, 6, 7 latków w r. szk. 2016/2017
Dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016
Rekrutacja do kl. I w r. szk. 2016/17
Oferta placówki
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w r. szk.2016/17
Sprawdzian po VI kl.
Uwaga szóstoklasisto!
Biuletyn Informacji Publicznej - SP 25
Po lekcjach 2016/2017
Świetlica szkolna
Uroczystości w świetlicy 2016/2017
Pedagog
Biblioteka
Gazeta szkolna
Rekrutacja
Galeria
Kontakt
Więcej o szkole
Kronika szkoły
Konkursy
Przetargi i zamówienia
Rada Rodziców
Cyfrowa szkoła
Konferencje
Absolwenci